Kortingscodes
 
Zoek een winkel: Kiabi, Zooplus... Zoek
loading

Gebruiksvoorwaarden:

Alle bezoekers en gebruikers van Kortingscodes-online.com zijn verplicht zich te houden aan onze gebruiksvoorwaarden.

De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor alle informatie die ze versturen en ze moeten zich strikt houden aan de Europese wetgeving, met name met betrekking tot het aanmoedigen van strafbare thema's zoals racisme, drugsgebruik, pedofilie etc...

Kortingscodes-online.com is niet aansprakelijk voor informatie die van buitenaf wordt aangeleverd.

Alle informatie op deze site, inclusief de inhoud en de merktekens, valt onder copyrightbescherming.

Het kopiëren van een deel of van de gehele site, van de tekst of van de database is strikt verboden. Misbruik wordt bestraft.


Bescherming van de gegevens:

Elke gebruiker is verantwoordelijk voor de informatie die hij of zij verstuurt.

In overeenstemming met de richtlijn 95/46/EC van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, zullen gegevens die aan kortingscodes-online.com zijn verstrekt niet aan derden worden doorgegeven en zullen de gegevens slechts voor de geschikte doeleinden worden gebruikt. De gebruikers van kortingscodes-online.com hebben het recht op elk moment hun persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Hiertoe dient men een contactformulier in te vullen die onderaan de webpagina´s te vinden is of via de volgende link:

http://www.kortingscodes-online.com/contact/


Auteursinformatie:

Kortingscodes-online.com © is onderdeel van RentabiliSense S.L., een bedrijf dat geregistreerd staat in de Kamer van Koophandel in Las Palmas de Gran Canaria (Spanje) onder het volgende nummer: B76006998


Hoofdkantoor:
RentabiliSense S.L.
C/ Luis Morote, 6 - 6
35007 Las Palmas GC – Spanje
Tel: (+34) 928 057 800


Server :
OVH - Espaa
Plaza Mostenses 13
28015 Madrid – Spanje
Tel: (+34) 902 106 113


image toolbar
Wanneer u onze service gebruikt accepteerd u de cookies beleid. +info X